Tax Alert nr 59/2017

Taką zmianę wprowadzi nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, wchodząca w życie 1 czerwca br. Oznacza to, że wnioskodawca nie będzie już musiał wzywać organu wydającego interpretację do usunięcia naruszenia prawa.

Na zaskarżenie interpretacji wnioskodawca będzie miał 30 dni od daty jej doręczenia. Skarga powinna być wniesiona za pośrednictwem organu wydającego interpretację, czyli za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który po wniesieniu skargi może zmienić interpretację. Jeżeli Dyrektor KIS nie zmieni interpretacji, sprawa trafi do WSA.

Należy pamiętać, że po wejściu w życie nowelizacji, wezwanie organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa jest bezskuteczne – pismo takie nie spełnia wymogów formalnych skargi. Wniesienie takiego pisma nie będzie skutkowało wydłużeniem terminu do wniesienia skargi.

Powyższy sposób zaskarżenia interpretacji indywidualnych będzie miał zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Interpretacje wydane przed tą datą powinny być zaskarżane z zastosowaniem obecnej procedury.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 58/2017

czwartek, 25.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 57/2017

środa, 24.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 56/2017

piątek, 19.05.2017

Więcej...