Tax Alert nr 179/2016

Sejm uchwalił ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Będzie ona organem konsolidującym dotychczasowe organy służb skarbowych – izby i urzędy skarbowe, izby i urzędy celne oraz urzędy kontroli skarbowej. Ustawa o KAS ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Celem utworzenia KAS jest poprawa ściągalności podatków poprzez konsolidację rozproszonych dotąd służb skarbowych tak, aby działały one w sposób jednolity i spójny. Wiąże się to z ujednoliceniem regulacji dotyczących działania dotychczasowych służb, standardów działania, procedur oraz struktur organizacyjnych.

Ponadto, MF zakłada stworzenie jednej bazy danych, łączącej informacje pochodzące z banków, które teraz posiada Generalny Inspektor Informacji Finansowej, z tymi z urzędów skarbowych (w tym pochodzących z JPK), urzędów celnych i  KRS.

Przepisy o KAS przewidują także, że niektóre kategorie podatników i płatników (które zostaną określone w rozporządzeniu), mogą być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 178/2016

środa, 02.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 177/2016

poniedziałek, 31.10.2016

Więcej...

Tax Alert nr 176/2016

piątek, 28.10.2016

Więcej...