Tax Alert nr 4/2018

Przypominamy, że 20 lutego b.r. mija termin wyboru płatności zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej (dla podatników, których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy). Wybór tego sposobu płatności dokonuje się poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zawiadomienie o opłacaniu zaliczek uproszczonych dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Uproszczenie polega na wpłacaniu zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (zatem w 2018 r. bierze się pod uwagę podatek wykazany w zeznaniu za 2016 r.). Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 3/2018

czwartek, 25.01.2018

Więcej...

Tax Alert nr 2/2018

czwartek, 18.01.2018

Więcej...

Tax Alert nr 1/2018

piątek, 05.01.2018

Więcej...