Tax Alert nr 96/2017

W obecnej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewidziana jest górna granica składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe, która wynosi trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. kwota ta wynosiła 127 890 zł, co oznaczało, że po osiągnięciu takiego przychodu nie były opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z nowelizacją, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Jak wynika z uzasadnienia ustawy nowelizującej, zniesienie górnej granicy wysokości składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe miałoby wpływ na ok. 350 tysięcy osób.

Powyższa zmiana w praktyce oznacza zwiększenie składek, jakie te osoby będą musiały zapłacić. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma to jednak wpłynąć również na podwyższenie emerytur.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 95/2017

czwartek, 09.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 94/2017

piątek, 03.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 93/2017

czwartek, 26.10.2017

Więcej...