Tax Alert nr 92/2018

Właściciele budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej, które oddane są w najem, dzierżawę itp. umowę, mogą być opodatkowani od 1 stycznia 2019 r. nową daniną. Taki będzie skutek opublikowanej 4 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw nowelizacji przepisów o podatku od nieruchomości komercyjnych.

Oprócz poszerzenia zakresu opodatkowania, do najważniejszych zmian należą modyfikacje zasad określających podstawę i przedmiot opodatkowania budynków. Zgodnie z nowelizacją, przychód ze środka trwałego będącego budynkiem stanowi wynikająca z ewidencji, początkowa wartość tego budynku ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca lub na dzień wprowadzenia danej nieruchomości do ewidencji. Natomiast podstawę opodatkowania stanowić będzie suma tak zdefiniowanych przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 mln zł. Oznacza to, że podatku nie trzeba będzie płacić, jeśli łączna wartość nieruchomości będzie niższa niż 10 mln zł.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 91/2018

wtorek, 07.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 90/2018

poniedziałek, 06.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 89/2018

piątek, 03.08.2018

Więcej...