Tax Alert nr 94/2017

50% koszty uzyskania przychodów tylko dla wybranych zawodów

Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, zmieni się katalog zawodów uprawnionych do wykazania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Do tej pory przepisy nie wskazywały konkretnie, które zawody mogą korzystać ze stawki preferencyjnej. Ustawa o PIT wymieniała jedynie, że prawo do jej zastosowania przysługuje twórcom oraz artystom wykonawcom.

Skonkretyzowanie katalogu zawodów upoważnionych do korzystania ze stawki preferencyjnej zostało dodane podczas prac komisji sejmowej. Zgodnie z projektem, prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów będzie przysługiwało podmiotom wykonującym działalność:

  • twórczą,
  • badawczo-rozwojową,
  • artystyczną,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej, oraz
  • publicystyczną.

Dodatkowo, projekt zakłada podwyższenie limitu tych kosztów z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł.

W praktyce wprowadzona poprawka oznacza, że wiele zawodów straci dotychczasowe prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Po nowelizacji, prawo to stracą m.in. tłumacze, analitycy, geodeci czy specjaliści IT, z wyjątkiem programistów.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 93/2017

czwartek, 26.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 92/2017

środa, 25.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 91/2017

poniedziałek, 23.10.2017

Więcej...