Tax Alert nr 79/2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 1673/16) dotyczący możliwości uznania za konkurs akcji mającej poprawić wyniki sprzedaży przedstawicieli handlowych.

Wnioskodawca wskazał, że jest agencją świadczącą usługi w branży reklamowo-marketingowej i organizuje na zlecenie innych podmiotów m.in. loterie, konkursy, sprzedaż premiową. Agencja przyjęła od jednego z producentów zlecenie zorganizowania tzw. „konkursu” dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych na umowę o pracę u dystrybutorów tego producent. Akcja ma na celu zwiększenie sprzedaży towarów producenta. Agencja pełni rolę organizatora konkursu, a producent jest wyłącznie jego zleceniodawcą. Pięciu pracowników, którzy osiągną najwyższy poziom sprzedaży w danym okresie zostanie nagrodzonych wycieczką oraz określoną kwotą pieniężną. Dyrektor KIS odmówił uznania przedmiotowej akcji za konkurs z uwagi na to, że wykazuje on cechy programu motywacyjnego. Zdaniem organu, wycieczki stanowić będą dodatkowe wynagrodzenie za dobre wyniki sprzedaży, a nie wygraną w konkursie. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z takim stanowiskiem, w związku z czym organ wystąpił ze skargą kasacyjną.

NSA uznał, że w tym przypadku akcja stanowi program motywacyjny a nie konkurs, zaś nagrody uzyskiwane przez uczestników wskazanego przedsięwzięcia nie stanowią nagród w konkursie, lecz są nagrodami związanymi z najbardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Sąd zauważył przy tym, że samo nazwanie we wniosku o interpretację danej akcji „konkursem” nie prowadzi automatycznie do zmiany jej istoty, celu czy znaczenia. Powyższe oznacza, że nagroda uzyskana w organizowanej przez agencję akcji będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Wyrok jest prawomocny.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 78/2018

czwartek, 05.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 77/2018

środa, 04.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 76/2018

wtorek, 03.07.2018

Więcej...