Tax Alert nr 8/2018

Jak informuje jedna z redakcji, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą przepisów mających utrudnić przenoszenie aktywów albo rezydencji podatkowej za granicę w celu uniknięcia zapłaty w Polsce podatku PIT lub CIT. Jest to kolejny etap wdrażania do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy przeciw unikaniu opodatkowania (ATAD).

Nowelizacja ma zobowiązać do zapłaty w Polsce podatku dochodowego od zysków kapitałowych tych przedsiębiorców, którzy przeniosą swoje aktywa, siedzibę, stały zakład albo rezydencję podatkową za granicę, nie realizując jednocześnie zysków kapitałowych w kraju. Podatek miałby być naliczany na gruncie założenia dochodowości przenoszonego majątku.

Zgodnie z wdrażaną dyrektywą, taki zysk oblicza się jako różnicę pomiędzy wartością rynkową przenoszonego za granicę majątku a jego wartością dla celów podatkowych, a więc zamortyzowanych kosztów jego nabycia lub wytworzenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której transfer aktywów odbywa się między podmiotami powiązanymi.

Planowany termin zakończenia prac nad projektem przypada na kwiecień 2018 roku, natomiast jego wejścia w życie na początek 2019.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert Nr 7/2018

piątek, 23.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 6/2018

czwartek, 22.02.2018

Więcej...

Tax Alert nr 5/2018

wtorek, 20.02.2018

Więcej...