Tax Alert nr 13/2019

W dniu 27 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0113-KDIPT3.4011.541.2018.1.MH) dotyczącą obowiązków płatnika w związku z przekazywaniem pracownikom zestawów gadżetów firmowych w zamian za ich aktywność w ramach programów realizowanych przez pracodawcę.

Spółka wprowadziła dwa skierowane do pracowników programy mające wpłynąć na poprawę BHP oraz na usprawnienie pracy w spółce. Pierwszy program polega na zgłoszeniu przez pracownika określonej ilości potencjalnych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu mogących wystąpić w miejscu ich pracy. Po zgłoszeniu pięciu takich zdarzeń w ciągu roku pracownik otrzyma zestaw gadżetów firmowych opatrzonych logo spółki. Zestawy składają się z takich gadżetów jak np. kubki, smycze, latarki, kurtki, scyzoryk, parasol czy koszulki, a ich wartość mieści się w przedziale od 50 do 100 zł. Drugi z programów polega na zgłaszaniu przez pracowników pomysłów wpływających na optymalizację czasu i kosztów pracy w spółce. W przypadku zgłoszenia takich propozycji dyrektor działu lub oddziału może przyznać pracownikowi m.in. prawo do nieodpłatnego świadczenia, w ramach którego pracownik może samodzielnie skompletować zestaw z ww. gadżetów do określonej wartości. Przekazywane pracownikom zestawy gadżetów nie stanowią formy wynagrodzenia za pracę i nie są przewidziane w umowach o pracę. Spółka zadała pytanie o ciążące na niej obowiązki płatnika PIT wynikające z nieodpłatnych świadczeń realizowanych w ramach opisanych programów.

Dyrektor KIS uznał, że w opisanych sytuacjach nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń z uwagi na brak wystąpienia po stronie pracowników realnego przysporzenia majątkowego. Zdaniem organu nie sposób zakładać, że gdyby pracownicy nie otrzymali wspomnianych zestawów w ramach jednego z programów, to dokonaliby ich zakupu z własnych środków. Tym samym Dyrektor KIS uznał, że na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w PIT.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 12/2019

piątek, 25.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 11/2019

czwartek, 24.01.2019

Więcej...

Tax Alert nr 10/2019

poniedziałek, 21.01.2019

Więcej...