Tax Alert nr 25/2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza m.in. regulacje dotyczące rejestru podatników VAT, zwanego „białą listą”.

Wykaz ma umożliwić dostęp podatników VAT do aktualnych informacji o kontrahentach. Podatnicy będą mogli prześledzić całą historię rejestracji kontrahentów do celów VAT. Na liście zostanie również umieszczony numer rachunku bankowego przedsiębiorcy, na który należy dokonywać płatności z tytułu dokonanych transakcji.

W przypadku dokonania płatności powyżej określonego limitu na inny rachunek bankowy, niż wynikający z listy, podatnik nie będzie miał możliwości zaliczenia wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, w takim przypadku ponosić będzie solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy.

Zasadniczo, nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r. Regulacje wprowadzające negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na inny niż ujawniony w wykazie rachunek kontrahenta, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Wykaz podatników będzie dostępny na stronie Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z treścią projektu można zapoznać się pod linkiem.

Informacje dotyczące projektu zostały już przedstawione w Tax Alertach nr 138/2018 i nr 15/2019.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 24/2019

poniedziałek, 11.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 23/2019

środa, 06.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 22/2019

wtorek, 05.03.2019

Więcej...