Tax Alert nr 33/2019

Biała lista podatników VAT coraz bliżej

9 maja 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą tzw. białą listę podatników VAT.

Założeniem ustawy jest zastąpienie dotychczasowych wykazów pojedyńczym i integralnym systemem, który ułatwi weryfikację podatników VAT czynnych.

Istotne jest, że w przypadku dokonania płatności powyżej limitu 15.000 zł na inny rachunek bankowy, niż wynikający z systemu, podatnik nie będzie miał możliwości zaliczenia wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, w takim przypadku ponosić będzie solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy.

Prowadzenie systemu podatników VAT będzie należało do kompetencji Szefa KAS. Ewidencja będzie dostępna w postaci elektronicznej na stronie Ministerstwa Finansów jak i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zasadniczo przepisy wprowadzające białą listę podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019 r. Jednakże regulacje sankcyjne będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Informacje dotyczące projektu zostały już przedstawione w Tax Alertach nr 138/2018 i nr 15/2019.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 32/2019

wtorek, 14.05.2019

Więcej...

Tax Alert nr 31/2019

wtorek, 16.04.2019

Więcej...

Tax Alert nr 30/2019

poniedziałek, 15.04.2019

Więcej...