Tax Alert nr 88/2017

Pragniemy przypomnieć, że od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy w ustawach o PIT i CIT, które zwalniają z obowiązku pobierania podatku u źródła w wysokości 10% przy zakupie biletów lotniczych.

Przed nowelizacją, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydentów – zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej – należało ustalić w wysokości 10% tych przychodów. Oznaczało to, że do poboru tego podatku zobowiązani byli polscy podatnicy kupujący bilety lotnicze.

Jedyną możliwością, aby nie płacić podatku u źródła od biletów lotniczych było posiadanie przez podatnika certyfikatu rezydencji zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z którego usług korzystał i które posiada faktyczne miejsce zarządu w jednym z państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce jednak wielu polskich przedsiębiorców nie było w stanie uzyskać certyfikatu rezydencji zagranicznych przewoźników, co skutkowało koniecznością zapłaty podatku u źródła od nabywanych biletów z własnych środków.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw o PIT i CIT, obowiązek odprowadzenia 10% podatku u źródła dotyczy przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

W praktyce oznacza to, że podatnicy nie muszą już posiadać certyfikatu rezydencji, aby nie płacić podatku u źródła od nabytych od zagranicznego przewoźnika biletów lotniczych, o ile nie są to loty czarterowe.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 87/2017

poniedziałek, 09.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 86/2017

czwartek, 05.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 85/2017

piątek, 29.09.2017

Więcej...