Tax Alert nr 101/2017

Brak limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jednak od 2019 r.

Przypominamy, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą górna granica składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która obecnie wynosi trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, zostanie zniesiona.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, co w praktyce znacznie zwiększy koszty ponoszone przez pracodawców.

W związku z apelami m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych, które argumentowały, że nowelizacja mocno zaskakuje przedsiębiorców, senat przyjął poprawkę przedłużającą vacatio legis nowelizacji. Zgodnie z przyjętą poprawką, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

O głównych założeniach projektu ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pisaliśmy w Tax Alert nr 96/2017.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 100/2017

piątek, 01.12.2017

Więcej...

Tax Alert nr 99/2017

piątek, 24.11.2017

Więcej...

Tax Alert nr 98/2017

czwartek, 23.11.2017

Więcej...