Tax Alert nr 67/2018

W dniu 15 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 1175/16) dotyczący odmowy prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wykonanie usług niematerialnych. W tym zakresie NSA zgodził się z wcześniejszym rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz organów podatkowych, że dowody wykonania usług przedstawione przez Spółkę nie były wystarczające do stwierdzenia faktycznego wykonania usług niematerialnych.  Wyrok NSA jest prawomocny.

Sprawa dotyczyła Spółki, która na podstawie podpisanej umowy kupowała usługi marketingowe obejmujące przygotowanie i wprowadzenie do sprzedaży określonych towarów, pozyskiwanie klientów, ocenę rynku oraz zmian legislacyjnych mających wpływ na dystrybucję produktów, ustalenie wysokości marż, rozwijanie sieci sprzedaży oraz obsługę logistyczną. Spółka jako dowody potwierdzające wykonanie usług przedstawiła faktury, zlecenie wykonania usługi, potwierdzenie wykonania usługi, polecenia przelewu płatności oraz podpisaną umowę.

Sąd uznał, że w tym przypadku sama okoliczność zawarcia umowy w formie pisemnej, potwierdzonej wystawieniem faktur, istnienie poleceń przelewów, zlecenie wykonania usługi nie jest wystarczające aby uzasadnić odliczenie podatku VAT u kupującego. W ocenie Sądu brak w dokumentacji Spółki i jej kontrahenta śladów materialnych potwierdzających wykonanie przedmiotowych usług, uzasadnia wniosek, że usługi te nie zostały wykonane przez wystawcę spornych faktur.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 66/2018

poniedziałek, 11.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 65/2018

piątek, 08.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 64/2018

czwartek, 07.06.2018

Więcej...