Tax Alert nr 30/2017

W interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2016 r. nr IPPP3/4512-907/15-2/JF Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął wątpliwość podatnika w sytuacji, kiedy na dzień otrzymania zaliczki nie posiada on informacji, czy dane towary będą przedmiotem dostawy krajowej czy wewnątrzwspólnotowej.

Interpretacja dotyczyła Spółki, która prowadzi działalność w zakresie produkcji telewizorów na zlecenie podmiotów z siedzibą w Polsce lub innym kraju UE. Przyjmując zlecenie produkcji, Spółka pobiera zaliczkę od kontrahentów. Jednak w momencie jej otrzymania Spółka nie posiada jeszcze informacji, czy wyprodukowane towary będą przedmiotem dostawy krajowej, czy WDT.

W wydanym rozstrzygnięciu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż wątpliwości dotyczące miejsca dostarczenia towaru, w przypadku, kiedy Spółka wie, jaki jest przedmiot dostawy, nie mogą skutkować brakiem powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki. Zatem, w przypadku braku pewności co do kwalifikacji przyszłej dostawy (jako dostawy krajowej albo wewnątrzwspólnotowej) należy zaliczkę opodatkować stawką właściwą dla dostawy krajowej

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 29/2017

środa, 15.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 28/2017

wtorek, 14.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 27/2017

czwartek, 09.03.2017

Więcej...