Tax Alert nr 21/2018

W dniu 5 września 2017 r Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.132.2017.1.AJ) odnośnie opodatkowania podatkiem u źródła usług ubezpieczeniowych.

Spółka prowadzi działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług leasingu operacyjnego na rzecz swoich klientów. W tym celu ubezpiecza pojazdy w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń, mającym siedzibę w Irlandii. Spółka twierdziła, że usługi ubezpieczeniowe nie są objęte treścią art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, przewidującym zryczałtowany podatek u źródła od płatności za usługi niematerialne, Zdaniem spółki, usługi ubezpieczeniowe stanowią samodzielny, nie uwzględniony w tym przepisie rodzaj usług finansowych, którego nie można uznać za podobny do innych usług wymienionych w powyższym artykule.

Dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem i stwierdził, że usługi ubezpieczeniowe wykazują liczne cechy zbieżne z usługą gwarancji wymienioną wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, a w konsekwencji mieszczą się w otwartym katalogu świadczeń objętych podatkiem u źródła. Niezależnie od tego, Dyrektor KIS zgodził się ze Spółką, że obowiązek poboru podatku u źródła nie wystąpi w opisanej sytuacji z uwagi na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Irlandią. Ubezpieczyciel będzie na jej mocy podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Irlandii, pod warunkiem posiadania przez Spółkę jego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 20/2018

środa, 14.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 19/2018

wtorek, 13.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 18/2018

poniedziałek, 12.03.2018

Więcej...