Tax Alert na 30/2018

W dniu 8 stycznia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.406.2017.1.MM) dotyczącą możliwości dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości kilku środków trwałych w sytuacji, gdy niektóre z nich zostały już częściowo zamortyzowane.

Wnioskodawca nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 4 fabrycznie nowe komputery, których łączna wartość przekraczała kwotę 10 tys. zł, a każdego z osobna kwotę 3.500 zł netto. Dokonał częściowej amortyzacji trzech z nich, natomiast nie amortyzował ostatniego. Następnie postanowił skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla wszystkich zakupionych komputerów.

Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą, że na podstawie art. 16k ust. 14 ustawy o CIT można dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od niezamortyzowanej dotychczas wartości, zarówno dla komputerów, od których nie dokonywano jeszcze odpisów, jak i dla tych, które już wcześniej zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i których amortyzację częściowo już przeprowadzono.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 29/2018

wtorek, 27.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 28/2018

poniedziałek, 26.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 27/2018

piątek, 23.03.2018

Więcej...