Tax Alert nr 71/2018

W dniu 8 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. III SA/Wa 3070/17) dotyczący odwrotnego obciążenia VAT w rozliczeniach członka konsorcjum z liderem konsorcjum.

Wnioskująca o interpretację spółka jest członkiem konsorcjum, które zawarło umowy wykonawcze na zaprojektowanie i budowę dróg z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Stroną tych umów są wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum jako „wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia”. Wystawianiem faktur i przyjmowaniem płatności za zrealizowane usługi na rzecz GDDKiA zajmuje się lider konsorcjum. Spółka natomiast, w ramach odrębnych umów z konsorcjum, wykonuje objęte umową z GDDKiA roboty budowlane i wystawia faktury bezpośrednio na rzecz lidera. Organ uznał, że w tym przypadku spółkę należy uznać za podwykonawcę i że powinna wystawiać na rzecz lidera faktury z „odwrotnym obciążeniem”.

WSA uchylił interpretację organu i uznał, że stronami umowy z GDDKiA są wszyscy konsorcjanci. Stwierdził też, że lidera konsorcjum nie można uznać za działającego w swoim imieniu generalnego wykonawcę, więc spółka nie może być uznana za podwykonawcę. Umowy między spółką a konsorcjum dotyczą bowiem jedynie wewnętrznych rozliczeń w ramach konsorcjum. Oznacza to, że spółka powinna wystawiać faktury z podatkiem VAT, który lider konsorcjum może następnie odliczyć.

Wyrok jest nieprawomocny. Uzasadnienie nie zostało jeszcze sporządzone.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 70/2018

poniedziałek, 18.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 69/2018

piątek, 15.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 68/2018

czwartek, 14.06.2018

Więcej...