Tax Alert nr 148/2016

W dniu 19 sierpnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną (ITPP3/4512-343/16/MD) dotyczącą przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej faktur, które zostały otrzymane w drodze papierowej.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zapytała organ podatkowy, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku kiedy archiwizuje wyłącznie w formie elektronicznej faktury otrzymane w formie papierowej. W odpowiedzi DIS stwierdził, że Spółka zachowuje prawo do odliczenia w takim przypadku, ale z zastrzeżeniem, że będzie w stanie zapewnić czytelność skanów, autentyczność ich pochodzenia oraz integralność z treścią papierową do czasu upłynięcia terminu przedawnienia. Ponadto Spółka jest zobowiązana do przechowywania faktur w taki sposób, aby zapewnić łatwy i szybki do nich dostęp w przypadku wystąpienia organu z żądaniem ich przedłożenia.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 147/2016

czwartek, 01.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 146/2016

środa, 31.08.2016

Więcej...

Tax Alert nr 145/2016

wtorek, 30.08.2016

Więcej...