Tax Alert nr 1/2017

W dniu 20 grudnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację (nr 2461-IBPB-2-2.4511.860.2016.1.IN) w przedmiocie możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w przypadku korzystania przez pracowników z darmowego transportu do i zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę.

Sprawa dotyczyła Pracodawcy, który uruchomił linię produkcyjną w nowej miejscowości. Większość jego pracowników posiada miejsce zamieszkania poza tą miejscowością, zatem Pracodawca zorganizował dla nich bezpłatny dowóz z i do pracy. W związku z tym Pracodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o rozstrzygnięcie, czy może w wysokości pobieranych zaliczek na PIT uwzględnić podwyższone koszty dojazdu pracowników do pracy.

W odpowiedzi organ uznał, że w przypadku, gdy:

  • miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (tj. miejsce zamieszkania pracownika oraz miejsce wykonywania pracy są odrębnymi miejscowościami),
  • pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, oraz
  • pracownik przedłożył Pracodawcy pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania,

spełnione są wszystkie przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Zatem, w analizowanej sprawie, Pracodawca miał prawo do zastosowania takich kosztów, mimo iż zapewnił swoim pracownikom bezpłatny dojazd z i do pracy.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 198/2016

piątek, 23.12.2016

Więcej...

Tax Alert nr 197/2016

środa, 21.12.2016

Więcej...

2017 – CZAS NA ZMIANY W ITADP

środa, 21.12.2016

Więcej...