Tax Alert nr 17/2017

W dniu 24 stycznia 2017 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego (nr 2461-IBPB-1-1.4510.335.2016.2.EN) dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R wynagrodzenia pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej.

Sprawa dotyczyła Spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań dotyczących obsługi ruchu turystycznego.
W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, czy jest uprawniona do zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów pracy pracowników w zakresie projektów badawczo rozwojowych. Spółka dodatkowo wskazała, że w opisach stanowisk pracy nie jest wprost wskazane, że pracownicy biorą udział w projektach badawczo-rozwojowych.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, iż bez znaczenia
w przedstawionym stanie faktycznym jest fakt, iż pracownicy w istocie realizują działania z zakresu prac badawczo-rozwojowych. W ocenie organu podatkowego, jeżeli w umowie o pracę z pracownikiem wprost nie jest wskazane, że dany pracownik został zatrudniony do prac badawczo-rozwojowych, to nie jest on uprawniony do skorzystania z ulgi B+R.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 16/2017

piątek, 17.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 15/2017

czwartek, 16.02.2017

Więcej...

Tax Alert nr 14/2017

środa, 15.02.2017

Więcej...