Tax Alert nr 59/2018

W dniu 23 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. I FSK 708/17) dotyczący prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na tzw. pustych fakturach dokumentujących transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Sprawa dotyczyła Spółki, która otrzymywała od kontrahentów faktury dokumentujące nabycie przez nią granulatu srebra oraz złota, a której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących te transakcje. Fiskus twierdził, że nawet jeśli towary istniały rzeczywiście, a Spółka nabywała je w dobrej wierze, to nie może ona odliczyć podatku z uwagi na wykazaną w odrębnych postępowaniach kontrolnych wadliwość działania jej kontrahentów, którzy nie nabyli powyższych towarów, a co za tym idzie nie mogli ich również odsprzedać Spółce. Zdaniem organów, kontrahenci Spółki świadomie wystawiali faktury puste, nie dokumentujące rzeczywistych transakcji. Stanowisko organów potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

NSA oddalił skargę kasacyjną Spółki oraz stwierdził, że do odliczenia VAT potrzebne jest wykazanie przez podatnika, że towar lub usługa został nabyty w drodze czynności udokumentowanych fakturą. Jeżeli jednak świadczenie wykazane na fakturze nie zostało faktycznie wykonane przez jej wystawcę, wówczas badanie dobrej wiary nabywcy jest bezprzedmiotowe.

Wyrok jest prawomocny.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 58/2018

piątek, 25.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 57/2018

czwartek, 24.05.2018

Więcej...

Klauzula informacyjna w związku z nowymi przepisami RODO

wtorek, 22.05.2018

Więcej...