Tax Alert nr 76/2018

W dniu 27 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach (sygn. C-459/17 oraz C 460/17) dotyczących prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących transakcje, które nie miała miejsca.

Spór sprowadzał się do oceny, czy dla odmowy prawa do odliczenia VAT, wystarczające jest aby organ ustalił, że do transakcji faktycznie nie doszło, czy też konieczne jest stwierdzenie dodatkowo braku dobrej wiary u podatnika.

TSUE stwierdził, że „(…) w celu odmówienia podatnikowi będącemu odbiorcą faktury prawa do odliczenia VAT wykazanego na tej fakturze wystarczy, aby organ podatkowy ustalił, iż transakcje, którym odpowiada ta faktura, w rzeczywistości nie zostały zrealizowane”. Powyższe oznacza, że w takiej sytuacji podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, nawet jeżeli działał w dobrej wierze.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 75/2018

poniedziałek, 02.07.2018

Więcej...

Tax Alert nr 74/2018

czwartek, 28.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 73/2018

środa, 27.06.2018

Więcej...