Tax Alert nr 137/2018

W dniu 15 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.409.2018.1.BM) dotyczącą zastosowania limitu kosztów uzyskania przychodów określonego w art. 15e ust. 1 do usług ofertowania sprzedaży oraz usług rozwoju technicznego.

Spółka prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej, polegającą na produkcji zespołów elementów nadwozi i podwozi z uwzględnieniem nowoczesnych systemów zabezpieczeń przed skutkami kolizji. W związku z tą działalnością spółka zawarła umowę o świadczenie usług z podmiotem powiązanym, w ramach których świadczy on na rzecz spółki usługi ofertowania sprzedaży oraz usługi rozwoju technicznego. Usługi ofertowania polegają m.in. na pozyskiwaniu zleceń na rzecz spółki, przygotowywaniu ofert i zleceń, utrzymywaniu relacji oraz odbywaniu spotkań z kontrahentami i potencjalnymi klientami spółki. Usługi rozwoju technicznego polegają natomiast m.in. na identyfikacji wymagań technicznych potencjalnych klientów zawartych w zapytaniu ofertowym, dokonywaniu wyboru metod i procesów do wytworzenia prototypu produktu, analizie spełnienia jakościowych wymogów klienta, przedstawianiu koncepcji potrzebnych do produkcji narzędzi i maszyn oraz określeniu ich niestandardowych wymagań technicznych. Zdaniem spółki do takich usług nie znajdzie zastosowania ograniczenie określone w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS uznał takie stanowisko za nieprawidłowe i stwierdził, iż pomimo odmiennego nazewnictwa opisane usługi mają charakter podobny do usług doradczych wymienionych w art. 15e ust. 1. Wspólną podstawą ich świadczenia jest bowiem jakiś zasób wiedzy, którym usługodawca dzieli się z usługobiorcą wskutek świadczenia tych usług. Oznacza to, że określony w tym przepisie limit będzie stosowany także do usług ofertowania sprzedaży oraz rozwoju technicznego.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 136/2018

poniedziałek, 29.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 135/2018

piątek, 26.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 134/2018

czwartek, 25.10.2018

Więcej...