Tax Alert nr 110/2018

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.351.2018.2.JM) dotyczącą potwierdzenia konieczności używania kasy rejestrującej, gdy pracodawca obciąża pracownika tylko częścią kosztów paliwa zużytego do jazd prywatnych oraz określenia momentu, w którym pracodawca powinien zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej taką sprzedaż w związku z wykorzystaniem przez pracownika pojazdu służbowego do przejazdów prywatnych.

Spółka zamierzała zmienić zasady korzystania przez pracowników z samochodów firmowych do celów prywatnych. Spółka chciała zawierać z pracownikami umowy nieodpłatnego udostępnienia samochodów do celów prywatnych z dodatkowym zobowiązaniem pracownika do zwrotu części kosztów za paliwo zużyte do przejazdów prywatnych. Wysokość tej opłaty miała być ustalana na koniec miesiąca na podstawie karty pojazdu wskazującej na ilość kilometrów przejechanych dla celów prywatnych oraz na podstawie faktur zakupu paliwa do konkretnego pojazdu. Spółka zadała pytanie czy w przypadku tak określonej z pracownikami umowy używania samochodów na cele prywatne, gdy następuje tylko obciążenie za część kosztów paliwa konieczne jest ewidencjonowanie takiej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej. Dodatkowo Spółka chciała potwierdzić w którym momencie taka sprzedaż powinna być rejestrowana, jeżeli podlega ona ewidencjonowaniu przy pomocy kasy fiskalnej.

Dyrektor KIS potwierdził, że w takim przypadku dochodzi do odpłatnej dostawy paliwa na rzecz pracowników. Taka sprzedaż nie jest objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej. Zdaniem organu Spółka powinna w tej sytuacji wystawiać jeden paragon zbiorczy dla pracownika na koniec każdego miesiąca, gdyż jest to pierwszy moment, w którym Spółka będzie w stanie określić wysokość kwoty obciążenia pracownika z tytułu dokonanej sprzedaży.

Dodatkowo chociaż nie było to przedmiotem omawianej interpretacji to w takim i podobnych przypadkach, gdy jest obciążenie za paliwo należy zweryfikować czy obciążenie za paliwo nie wymaga uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 109/2018

poniedziałek, 10.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 108/2018

piątek, 07.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 107/2018

czwartek, 06.09.2018

Więcej...