Tax Alert nr 20/2018

Wydane ostatnio interpretacje indywidualne potwierdzają, że sprzedaż kryptowalut (np. bitcoin) jest świadczeniem usługi, która powinna być zwolniona z podatku VAT. Takie podejście jest zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych np. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: wyrok z 7 kwietnia z 2016 r., sygn. III SA/Wa 3453/15 oraz wyrok z 8 grudnia 2016 r., syg. III SA/Wa 2882/15, a także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 marca 2016 r., syg. I SA/Łd 54/16.

Organy podatkowe zgodnie przyznają, że obrót walutami wirtualnymi należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w związku z tym podlegają one opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie, do takich czynności należy zastosować art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, na podstawie którego są one zwolnione z VAT (np. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.627.2017.2.PM).

Konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska jest odmowa prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z taką sprzedażą (np. interpretacja KIS z 1 grudnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.122.2017.2.PK).

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 19/2018

wtorek, 13.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 18/2018

poniedziałek, 12.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 17/2018

piątek, 09.03.2018

Więcej...