Tax Alert nr 184/2016

W dniu 15 listopada 2016 r. Sejm uchwalił poprawkę do nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którą podatnika nie będzie chroniła indywidualna interpretacja, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana po dniu 1 stycznia 2017 r.

Początkowo ustawa nowelizująca zakładała, iż ochrony z interpretacji nie stosuje się, jeśli opisane w niej zdarzenie będzie później przedmiotem decyzji klauzulowej. Zaznaczono jednak, iż przepis ten będzie miał zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie ustawy. Jednak rząd zmienił zdanie. Wspomniana poprawka będzie się odnosiła do wszystkich interpretacji, które dotyczyły stanów długotrwałych.

Ustawa została skierowana do Senatu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 183/2016

wtorek, 15.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 182/2016

czwartek, 10.11.2016

Więcej...

Tax Alert nr 181/2016

wtorek, 08.11.2016

Więcej...