Tax Alert nr 69/2017

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Intencją Ministerstwa Finansów jest uszczelnienie systemu poboru podatku dochodowego.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany proponowane przez projekt:

  • wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych;
  • modyfikację przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego);
  • ograniczenie możliwości nadużywania podatkowych grup kapitałowych;
  • wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne;
  • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości;
  • ograniczenie zaliczenia do kosztów podatkowych amortyzacji środków trwałych i WNiP otrzymanych za darmo (dotyczy PIT);
  • zmianę przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez wyeliminowanie z tej straty kwoty nieodliczonego podatku VAT;
  • wprowadzeniu rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą;
  • podwyższenie limitu umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie środków trwałych lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów do 5.000 zł;
  • doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku realizacji programów motywacyjnych.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Projekt zawiera wiele kluczowych zmian dotyczących podatków dochodowych, dlatego zachęcamy do zapoznania się z nim:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12300402/12445390/12445391/dokument298547.pdf

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 68/2017

piątek, 07.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 67/2017

czwartek, 06.07.2017

Więcej...

Tax Alert nr 66/2017

czwartek, 29.06.2017

Więcej...