Tax Alert nr 34/2017

Jeżeli wartość poszczególnych transakcji wynikających z umowy ramowej nie przekracza 15.000 zł, spółka może zaliczyć te wydatki do KUP, nawet jeśli płaciła gotówką

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2017 r. nr 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM

Sprawa dotyczyła Spółki, która na podstawie zawartych umów ramowych, kupowała od hurtowni farmaceutycznych produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz suplementy diety. Spółka podkreśliła, że za poszczególne transakcje otrzymuje od hurtowni farmaceutycznej  faktury o wartości niższej niż 15.000 zł i płaci za nie gotówką. Pytanie Wnioskodawcy dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup ww. towarów w sytuacji, gdy poszczególne transakcje nie przewyższają kwoty 15.000 zł, jednak łączna wartość dostaw wynikających z zawartych umów ramowych przewyższa ten próg. Według Spółki, wydatki te można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Z tym stanowiskiem zgodził się Dyrektor KIS, który w opisywanej interpretacji przypomniał definicję transakcji, zgodnie z którą jest to taka czynność prawna (umowa) zawierana w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność.

Organ podatkowy wyjaśnił również, że w przypadku umów ramowych przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, a nie sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową.

Organ przyznał więc Spółce rację i potwierdził, że poszczególne transakcje nieprzekraczające limitu 15.000 zł, zawierane w ramach umowy ramowej i opłacane gotówką stanowią koszty podatkowe.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 33/2017

czwartek, 23.03.2017

Więcej...

Tax Alert nr 32/2017

poniedziałek, 20.03.2017

Więcej...

Tax Alert na 31/2017

piątek, 17.03.2017

Więcej...