Tax Alert nr 136/2018

W dniu 18 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.524.2018.2.AO) dotyczącą warunków korzystania z zachęt wskazanych w ustawie o VAT w przypadku płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

Wnioskodawca jest spółką, nabywającą różnego rodzaju towary i usługi od podmiotów polskich oraz zagranicznych. Spółka zwróciła się z pytaniem o możliwość korzystania z zachęt wskazanych w art. 108c ust. 1 ustawy o VAT (tj. zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej, sankcji VAT i podwyższonych odsetek za zwłokę), w systemie płatności jaki realizuje. Płatność otrzymanych faktur dokonywana jest w systemie faktoringu odwrotnego, przez firmę faktoringową, w imieniu spółki. Wnioskodawca zleca faktorowi dokonywanie płatności poprzez mechanizm split payment. Następnie spółka reguluje zobowiązania wobec faktora przy wykorzystaniu produktu konsolidacji rachunków bankowych – w dniu finansowania regulowana jest pełna kwota brutto, bez rozbicia na poszczególne faktury. Zdaniem spółki, fakt, że faktor dokonuje w jej imieniu płatności przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności, uprawnia ją do korzystania ze szczególnych rozwiązań przewidzianych w ustawie o VAT.

Stanowisko przedstawione przez spółkę zostało, przez Dyrektora KIS, uznane za nieprawidłowe. W uzasadnieniu zajął stanowisko, że mechanizm podzielonej płatności powinien sprawiać, że przekazywane środki pieniężne pozostają w zamkniętym obiegu rachunków VAT. Dyrektor KIS wskazał również, że split payment ma zastosowanie tylko dla pojedynczej faktury. Nie jest to jednoznaczne z zastosowaniem konsolidacji rachunków bankowych, wybranym przez spółkę do uregulowania zobowiązań wobec faktora. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w związku z przedstawionymi argumentami, Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać z preferencji wymienionych w art. 108c ust. 1 ustawy o VAT.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 135/2018

piątek, 26.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 134/2018

czwartek, 25.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 133/2018

wtorek, 23.10.2018

Więcej...