Tax Alert nr 43/2018

Jak informowaliśmy w Tax Alert nr 35, dnia 5 kwietnia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, który przewiduje stopniowe zastępowanie obecnie funkcjonujących, tradycyjnych kas rejestrujących nowym ich typem – kasami fiskalnymi online.

Projekt wprowadza możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych online także na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. Warunkiem korzystania z wynajętych w ten sposób kas jest wymóg nabycia ich przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę umowy o podobnym charakterze w okresie obowiązywania dla danej kasy potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia ona funkcje i wymagania techniczne określone w ustawie.

Możliwość wynajmu kas obejmie także kasy rejestrujące o specjalnym zastosowaniu, przewidziane dla danego rodzaju czynności określonych w ustawie o VAT. Nowe regulacje nie odnoszą się natomiast do kas fiskalnych z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii, które mają być stopniowo wycofywane z użycia.

Zgodnie z projektem zmiany mają wejść w życie 1 października 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 42/2018

czwartek, 19.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 41/2018

środa, 18.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 40/2018

wtorek, 17.04.2018

Więcej...