Tax Alert nr 60/2018

W dniu 25 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała projekt zmiany Dyrektywy 2006/112/WE.

Głównym założeniem projektu jest całkowita zmiana sposobu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zamiast obecnego raportowania WDT ze stawką 0% przez dostawcę oraz WNT przez nabywcę, sprzedawca co do zasady raportowałby sprzedaż do innego kraju UE od razu ze stawką VAT właściwą dla kraju zakończenia dostawy. Transakcja ta raportowana byłaby w kraju siedziby dostawcy i tam dostawca płaciłby należny VAT. Następnie Państwa Członkowskie wymieniałyby pomiędzy sobą należne kwoty VAT.

Projekt przewiduje zmiany również w szeregu innych obszarów, m.in.:

  • wprowadzenie kategorii „certyfikowanych podatników”, którzy mogliby korzystać z pewnych uproszczeń w rozliczeniach VAT,
  • zmiany w zakresie sprzedaży wysyłkowej,
  • zmian zasad zwrotu podatku dla podatników niemających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju dostawy.

Projekt będzie obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Państwami Członkowskimi. Niemniej, co podkreśla Komisja Europejska, zaproponowany mechanizm w zakresie raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Państw Członkowskich w kontekście walki z oszustwami podatkowymi.

Komisja Europejska proponuje aby zmiany weszły w życie 1 lipca 2022 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 59/2018

poniedziałek, 28.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 58/2018

piątek, 25.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 57/2018

czwartek, 24.05.2018

Więcej...