Tax Alert nr 47/2017

W dniu 11 kwietnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (nr 2461-IBPB-1-2.4510.104.2017.1.ANK) dotyczącą momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów cła antydumpingowego dotyczącego towarów sprzedanych w latach poprzednich.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w 2011 oraz w 2012 r. dokonała importu towarów handlowych a wydatki związane z zakupem ujęła jako koszty uzyskania przychodu. Importowane towary sprzedano odpowiednio w 2011 r. i 2012 r. W 2014 r. Urząd Celny wydał decyzje, na mocy których na towary sprowadzone przez Spółkę w latach 2011 i 2012 nałożono cło antydumpingowe. Postępowanie odwoławcze oraz sądowoadministracyjne zakończyło się utrzymaniem w mocy decyzji organu celnego. Wobec powyższego, w 2014 r. Spółka zapłaciła należne cło. W związku z powyższym Spółka zapytała, w którym okresie powinna zaliczyć do KUP koszty związane z zapłatą cła antydumpingowego.

Zdaniem Spółki, cło stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodu, co oznacza, że cło dotyczące towarów sprzedanych w 2011 r. pomniejszy przychód w 2012 r. a cło dotyczące sprzedaży w 2012 r. będzie kosztem w 2013 r. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor KIS. Zdaniem organu podatkowego, z uwagi na okoliczność, że poniesienie kosztu (zarówno w znaczeniu memoriałowym jak i kasowym) nastąpiło w 2014 r., nie ma możliwości ujęcia tego wydatku jako kosztu w rozliczeniach podatkowych w 2012 oraz 2013 r., gdyż w tych latach Spółka nie poniosła kosztu. W związku z tym, Spółka powinna zaliczyć cło do kosztów podatkowych w roku 2014.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 46/2017

wtorek, 25.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 45/2017

piątek, 21.04.2017

Więcej...

Tax Alert nr 44/2017

czwartek, 20.04.2017

Więcej...