Tax Alert nr 120/2018

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.536.2018.1.SR) dotyczącą obowiązków ewidencjonowania oraz korygowania ewidencji VAT w przypadku faktur wystawianych na żądanie klienta do paragonów.

Wnioskodawca świadczy usługi medyczne stosując zwolnienie z VAT oraz 23% stawkę VAT. Całość świadczonych usług, zarówno dla podatników VAT jak również dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej jest rejestrowana przy pomocy kasy rejestrującej. Na żądanie klienta (zarówno podatników VAT jak również dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej) wnioskodawca wystawia faktury do paragonów. Jeżeli żądanie wystawienia faktury złożono w okresie rozliczeniowym wystawienia paragonu, faktura jest dołączana do ewidencji VAT, a jeśli takie żądanie zgłoszono po upływie tego okresu, zmiany w ewidencji nie są wprowadzane. Wnioskodawca zadał pytanie o to, czy w sytuacji wystawienia faktury do paragonu będzie zobowiązany do wprowadzania takich faktur do ewidencji VAT oraz do dokonania korekty tej ewidencji. Wnioskodawca uważał, że nie ma podstawy prawnej nakazującej dokonywania w takiej sytuacji korekt w ewidencji VAT lub w pliku JPK VAT.

Dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem i stwierdził, iż obowiązek ewidencjonowania w rejestrze VAT faktur wystawianych do paragonów wystąpi zawsze, gdy nabywcą usług będzie podatnik VAT. Sprzedawca będzie również zobowiązany do korekty ewidencji VAT w przypadku wystawienia takiej faktury po upływie okresu rozliczeniowego, jeśli usługobiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Powyższe obowiązki nie wystąpią więc w przypadku nabywców niebędących podatnikami VAT, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 119/2018

środa, 26.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 118/2018

wtorek, 25.09.2018

Więcej...

Tax Alert nr 117/2018

poniedziałek, 24.09.2018

Więcej...