Tax Alert nr 133/2018

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.368.2018.2.JSZ) dotyczącą możliwości i sposobu zastosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz wyłączenia solidarnej odpowiedzialności wobec nabywcy wierzytelności.

Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa udokumentowane fakturami VAT nieprzedawnione wierzytelności. W tym celu zawiera z kontrahentami umowy cesji oraz faktoringu, na podstawie których wierzytelności są przenoszone na rzecz spółki w zamian za cenę stanowiącą określony procent ich wartości. Za świadczenie usług finansowania spółka pobiera wynagrodzenie w postaci dyskonta albo prowizji. W związku z tym spółka przedstawiła własne stanowisko, zgodnie z którym zapłata za nabywanie określonych wierzytelności może nastąpić z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (spit payment) oraz że jego zastosowanie spowoduje wyłączenie odpowiedzialności solidarnej spółki za nierozliczony przez jej kontrahenta podatek VAT wynikający z zafakturowanej dostawy towarów lub świadczenia usług. Spółka twierdziła także, że korzystając ze split payment może dokonać na rachunek rozliczeniowy kontrahenta  zapłaty jedynie części wartości netto wierzytelności przy jednoczesnej wpłacie całości kwoty podatku na jego rachunek VAT.

Dyrektor KIS uznał powyższe stanowisko za prawidłowe i stwierdził, że spółka może skorzystać z podzielonej płatności oraz że poskutkuje to wyłączeniem jej odpowiedzialność solidarnej. Dyrektor KIS podkreślił przy tym, że wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nastąpi tylko pod warunkiem przekazania przez spółkę na rachunek VAT kontrahenta całości kwoty podatku wskazanej na fakturze, a nie tylko jej części odpowiadającej cenie wykupu wierzytelności.

Jest to kolejna interpretacja potwierdzająca wyłączenie odpowiedzialności solidarnej faktora wskutek zastosowania podzielonej płatności. O podobnym stanowisku organów informowaliśmy już w Tax Alercie nr 99/2018 z 21 sierpnia 2018 r.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 132/2018

piątek, 19.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 131/2018

czwartek, 18.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 130/2018

wtorek, 16.10.2018

Więcej...