Tax Alert nr 130/2018

W dniu 3 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.442.2018.1.ISK) dotyczącą możliwości zastosowania procedury „VAT marża” dla usług organizacji na rzecz klientów wyjazdów służbowych.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. organizacja wyjazdów służbowych o charakterze biznesowym dla klientów lub wskazanych przez nich innych osób takich jak pracownicy, zleceniobiorcy lub kontrahenci. W celu organizacji wyjazdów spółka nabywa we własnym imieniu i na rachunek klienta usługi hotelowe polegające m.in. na zapewnieniu noclegu oraz ewentualnie usług parkingu, przygotowania posiłków, udostępnienia sali konferencyjnej czy technicznej obsługi spotkań biznesowych. Klient płaci spółce kwotę będącą zsumowaną wartością brutto wszystkich faktur wystawionych na spółkę przez hotel za nabyte usługi, powiększoną o wynagrodzenie spółki w formie procentowo ustalonej marży doliczonej do wartości faktur albo jako oddzielną kwotę ryczałtową lub obliczoną jako iloczyn liczby zorganizowanych dla klienta wyjazdów służbowych według ceny jednostkowej określonej w umowie. Pytania spółki dotyczyły możliwości zastosowania procedury „VAT marża” przy świadczeniu usług turystycznych dla organizacji opisanych wyjazdów służbowych w sytuacji doliczenia oraz braku doliczenia marży spółki do kwoty nabytych przez nią usług hotelowych.

Dyrektor KIS uznał jednak, iż odsprzedaż nabywanych przez spółkę usług hotelowych wraz z usługami dodatkowymi nie może zostać zaliczona do usług turystycznych ze względu na ich czysto służbowy i biznesowy charakter. Zdaniem organu, nabywane usługi mają na celu organizację kompleksowej usługi konferencji lub spotkania biznesowego, które spółka powinna opodatkować na zasadach ogólnych.

Należy jednakże zauważyć, że zastosowana w powyższej interpretacji definicja usług turystycznych jest znacznie węższa niż definicja wywiedziona z orzecznictwa unijnego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 lipca br. wydanego w podobnej sprawie (sygn. I FSK 1578/16).

 

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 129/2018

poniedziałek, 15.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 128/2018

piątek, 12.10.2018

Więcej...

Tax Alert nr 127/2018

czwartek, 11.10.2018

Więcej...