Tax Alert nr 99/2018

W dniu 26 czerwca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.332.2018.1.KBR) dotyczącą zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy usługach faktoringowych.

Sprawa dotyczyła wyłączenia odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi faktoringowe za podatek nierozliczony przez dostawcę z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT. W interpretacji indywidualnej dyrektor KIS potwierdził, iż odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi faktoringowe będzie wyłączona, jeżeli przekaże dostawcy całą kwotę VAT wynikającą z faktury za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. Nie ma przy tym znaczenia czy do przekazania środków dostawcy nastąpi przed czy po tym jak podmiot świadczący usługi faktoringowe otrzyma płatność od nabywcy towarów lub usług.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 98/2018

poniedziałek, 20.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 97/2018

piątek, 17.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 96/2018

czwartek, 16.08.2018

Więcej...