Tax Alert nr 103/2018

W dniu 26 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.263.2018.1.IP) w której wyjaśnił jak należy wykazywać w deklaracjach VAT faktury zakupowe, jeżeli płatność za nie nastąpiła po upływie 150 dni od terminu płatności, ale podatnik dotychczas nie odliczył z nich podatku naliczonego.

Dyrektor KIS potwierdził, iż w takiej sytuacji podatnik będzie mógł wykazać taka fakturę i odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym ureguluje należność z faktury. Jednocześnie nie będzie musiał on dokonywać korekt rozliczeń za poprzednie okresy i wykazywać podatku naliczonego najpierw w miesiącu otrzymania faktury a następnie dokonywać jego korekty na minus po upływie 150 dnia od upływu terminu płatności a potem korekty in plus po dokonaniu zapłaty.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 102/2018

poniedziałek, 27.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 101/2018

piątek, 24.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 100/2018

czwartek, 23.08.2018

Więcej...