Klauzula informacyjna w związku z nowymi przepisami RODO

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ITA Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 7, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o aktualnościach podatkowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona podczas zapisywania się na newsletter,
  4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  5. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie modyfikacje można zgłaszać na adres email: biuro@itadp.pl

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypisania się z otrzymywania newslettera ITA DP. W przypadku braku akceptacji powyższych warunków prosimy o wypisanie się z newslettera poprzez kliknięcie w poniższy link:

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 56/2018

poniedziałek, 21.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 55/2018

piątek, 18.05.2018

Więcej...

Tax Alert nr 54/2018

czwartek, 17.05.2018

Więcej...