Tax Alert nr 42/2018

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu tylko w sytuacji, gdy na paragonie zostanie zamieszczony numer identyfikujący nabywcę dla celów VAT.

Zgodnie z projektem, jeżeli sprzedaż zostanie zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP lub innym numerem identyfikującym nabywcę dla celów VAT można wystawić tylko wtedy, gdy paragon dokumentujący daną sprzedaż zawiera ten numer.

Za wystawienie faktury naruszającej ww. obowiązek nowelizacja przewiduje także sankcję w postaci obciążenia sprzedawcy oraz nabywcy dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty podatku wskazanego na tej fakturze. Sankcja nie będą stosowana tylko wobec osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność karnoskarbową.

Powyższe uregulowania będą miały zastosowanie dla sprzedaży zaewidencjonowanej w kasach rejestrujących od dnia wejścia w życie ustawy, które planowane jest na dzień 1 lipca 2018 r.

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 41/2018

środa, 18.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 40/2018

wtorek, 17.04.2018

Więcej...

Tax Alert nr 39/2018

poniedziałek, 16.04.2018

Więcej...