Tax Alert na 89/2017

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, jednostki (wchodzące w skład grupy podmiotów), które posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium RP albo posiadają siedzibę lub zarząd poza terytorium RP ale prowadzą na terytorium RP działalność przez zagraniczny zakład, będące częścią grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, działającej transgranicznie oraz wykazującej skonsolidowane przychody powyżej 750 mln euro, mają obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia zawierającego informację o tym, który podmiot z grupy przekaże organom podatkowym informację CBC.

12 października 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat dotyczący powiadomienia CBC-P. Zgodnie z komunikatem nadal trwają prace nad stworzeniem interaktywnego formularza CBC-P. Formularz ten będzie mógł być złożony za pomocą systemu e-Deklaracje od 19 października 2017 r.

Przypominamy, że w przypadku sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r., nie później niż przed dniem 1 stycznia 2017 r. termin na złożenie powiadomienia mija z upływem 10 miesięcy od ostatniego dnia tego roku sprawozdawczego. Jeżeli więc rok obrotowy równa się kalendarzowemu, powiadomienie za 2016 r. należy złożyć do 31 października 2017 r. Co do kolejnych lat, termin na złożenie powiadomienia mija w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem MF pod poniższym linkiem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/formularz-cbc-p-dot-informacji-o-grupie-podmiotow-dostepny-na-e-puap?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_aU7F__column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 88/2017

czwartek, 12.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 87/2017

poniedziałek, 09.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 86/2017

czwartek, 05.10.2017

Więcej...