Tax Alert nr 27/2019

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia odnośnie ujmowania korekt cen transferowych dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 roku oraz na temat składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

Obowiązujące od początku 2019 r. przepisy wprowadziły odrębne zasady ujmowania na gruncie podatków dochodowych korekt cen transferowych. W wyjaśnieniach MF podkreślono, że wprowadzone regulacje należy stosować do korekt cen transferowych dotyczących transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. Tym samym, korekta dotycząca transakcji zrealizowanych przed 1 stycznia 2019 r. powinna zostać sporządzona zgodnie z dotychczasowymi (obowiązującymi do końca 2018 r.) przepisami.

MF potwierdziło także, że podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 26/2019

poniedziałek, 18.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 25/2019

czwartek, 14.03.2019

Więcej...

Tax Alert nr 24/2019

poniedziałek, 11.03.2019

Więcej...