Tax Alert nr 70/2018

W dniu 27 kwietnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.25.2018.1.LG) dotyczącą przedmiotowego zastosowania do usług rekrutacji lub ich elementów nabywanych od podmiotów powiązanych art. 15e ustawy o CIT.

We wniosku Spółka wskazała, że planuje nabywać usługi rekrutacji personelu od podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy o świadczenie usług przez podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT. Zgodnie z umową, usługi rekrutacji mogły obejmować m.in. ustalenie przez strony niezbędnych kompetencji kandydatów, opracowanie ogłoszeń i ich organizację, weryfikację dokumentów osobowych kandydatów, selekcję kandydatów, znalezienie odpowiednich kandydatów i przedstawienie ich Spółce, organizowanie rozmów kwalifikacyjnych i pomoc w wyborze ostatecznego kandydata oraz udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia i ustaleniu warunków płacy i pracy. Usługodawca mógł także podzlecać wykonywanie części usług rekrutacji niepowiązanym podmiotom trzecim.

Dyrektor KIS zgodził się ze Spółką, że art. 15e ust. 1 ustawy o CIT nie będzie znajdował zastosowania do usług rekrutacji lub ich elementów nabywanych przez Spółkę od podmiotów powiązanych. Oznacza to, że usługi rekrutacji nie są objęte limitami zaliczania kosztu tych usług do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 69/2018

piątek, 15.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 68/2018

czwartek, 14.06.2018

Więcej...

Tax Alert nr 67/2018

środa, 13.06.2018

Więcej...