Tax Alert nr 98/2018

W dniu 17 stycznia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.149.2017.1.JS) dotyczącą możliwości zastosowania stawki 0% dla eksportu towarów w przypadku ich kradzieży jeszcze przed dokonaniem odprawy celnej.

Spółka zawarła umowę z rosyjskim kontrahentem, na podstawie której miała dokonywać eksportu towarów na terytorium Rosji i która przewidywała ich transport z magazynu spółki na koszt i ryzyko odbiorcy. Jedna z dostaw została odebrana przez przewoźnika wynajętego przez kontrahenta, a kierowca otrzymał niezbędne dokumenty, w tym fakturę sprzedaży ze stawką VAT 0% z tytułu sprzedaży eksportowej. Transport nie dotarł jednak do agencji celnej mającej przeprowadzić jego odprawę, a wobec kilkudniowego braku kontaktu z kierowcą pojazdu spółka zgłosiła kradzież towarów. Z powodu braku dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza granice kraju spółka wystawiła korektę faktury i naliczyła podatek VAT w wysokości 23%. Nie była jednak pewna o słuszności takiego postępowania z uwagi na zaistnienie przestępstwa gospodarczego i braku jednoznacznych dowodów na zaginięcie towaru jeszcze na terytorium Polski.

Dyrektor KIS odpowiedział, że istotą eksportu w rozumieniu ustawy o VAT jest to, aby wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej został potwierdzony przez właściwy urząd celny. Jego zdaniem, pomimo faktycznego przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz kontrahenta spółki, nie sposób uznać tej transakcji za eksport towarów. Uznał tym samym za prawidłowe postępowanie spółki polegające na korekcie faktury ze stawką 23% VAT.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 97/2018

piątek, 17.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 96/2018

czwartek, 16.08.2018

Więcej...

Tax Alert nr 95/2018

wtorek, 14.08.2018

Więcej...