Tax Alert nr 24/2018

Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednym z obowiązków, który wprowadziła nowelizacja jest m.in. obowiązek złożenia przez podmioty wpisane do KRS oświadczenia o aktualnych adresach do doręczeń osób reprezentujących te podmioty oraz ich likwidatorów i prokurentów.

W przypadku spółek kapitałowych należy dodatkowo przedłożyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe dokumenty należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, ale nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Konieczność składania ww. dokumentów nie dotyczy sytuacji, kiedy informacja o aktualnych adresach do doręczeń ww. osób znajduje się już w aktach rejestrowych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 23/2018

poniedziałek, 19.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 22/2018

piątek, 16.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 21/2018

czwartek, 15.03.2018

Więcej...