Tax Alert nr 139/2018

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK) dotyczącą stosowania limitów kosztów uzyskania przychodów dla kosztów finansowania dłużnego wynikających z umowy leasingu operacyjnego.

Spółka reprezentuje grupę kapitałową, której uczestnicy realizują szereg operacji gospodarczych, takich jak cash pooling, kredyt kupiecki, faktoring, operacje na instrumentach pochodnych oraz leasing operacyjny i finansowy. Zawarte umowy leasingu operacyjnego określają pojedynczą opłatę za korzystanie przez spółkę ze składnika będącego przedmiotem umowy, natomiast umowy leasingu finansowego określają opłaty za korzystanie z tego składnika, których suma odpowiada co najmniej wartości początkowej danego składnika majątkowego oraz oddzielnie odsetki od tych opłat. Spółka zadała pytanie o to, czy opłaty ponoszone za użytkowanie składników majątkowych z tytułu umów leasingu operacyjnego podlegają ograniczeniom określonym dla kosztów uzyskania przychodów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ustawy o CIT. Zdaniem spółki przepis ten nie obejmuje opłat z tytułu leasingu operacyjnego, gdyż zgodnie z art. 15c ust. 12 koszty finansowania dłużnego obejmują także część odsetkową raty leasingowej, która ustalana jest w przypadku umów leasingu finansowego, ale nie operacyjnego.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i stwierdził, że „leasing operacyjny” to w istocie rodzaj leasingu finansowego, natomiast ustawa o CIT nie posługuje się pojęciami poszczególnych rodzajów leasingu, a przepisy art. 15c dotyczą części odsetkowej raty leasingowej zarówno w przypadku leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. Tym samym Dyrektor KIS uznał, że ograniczenia wynikające z art. 15c ustawy o CIT należy stosować do opłat z tytułu użytkowania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu każdego typu.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax alert nr 138/2018

czwartek, 08.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 137/2018

poniedziałek, 05.11.2018

Więcej...

Tax Alert nr 136/2018

poniedziałek, 29.10.2018

Więcej...