Tax Alert nr 31/2018

W dniu 1 marca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w sprawie zastosowania limitu kosztów uzyskania przychodów do niektórych usług niematerialnych nabywanych przez podmioty powiązane.

Wnioskodawca działający w branży nieruchomości, ze względu na wymogi banków udzielających kredyty, w celu realizacji poszczególnych inwestycji zakłada spółki celowe, które są z nim powiązane zgodnie z art. 11 ustawy o CIT. Spółki te nie mają odpowiedniego zaplecza kadrowo-technicznego dla potrzeb prowadzonych inwestycji oraz swojego bieżącego funkcjonowania, w związku z czym nabywają różne usługi m.in. od samego Wnioskodawcy. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy koszty te nie są one objęte ograniczeniami odliczenia określonymi w art. 15e ustawy o CIT.

Dyrektor KIS stwierdził, że w zakresie nabycia przez spółki celowe usług bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Wnioskodawcę przychodami (np. wsparcie przy projektowaniu i wybudowaniu budynków oraz infrastruktury) nie stosuje się ograniczeń z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast limity te będą miały zastosowanie w stosunku do usług związanych pośrednio z przychodami Wnioskodawcy (np. wyszukiwanie i pozyskiwanie terenów pod budowę czy usługi marketingowo-sprzedażowe dot. ukończonych nieruchomości).

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert na 30/2018

piątek, 30.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 29/2018

wtorek, 27.03.2018

Więcej...

Tax Alert nr 28/2018

poniedziałek, 26.03.2018

Więcej...