Tax Alert nr 58/2017

Zdaniem Ministerstwa Finansów, sytuacja, w której polski kontrahent wystawia fakturę dokumentującą dostawę wewnątrzwspólnotową dla kontrahenta zagranicznego, na której znajduje się aktualny numer VAT, imię i nazwisko, ale inny adres, niż ten wskazany w Systemie Wymiany Informacji Podatkowych (VIES), jest nieprawidłowa.

Taki pogląd został zaprezentowany w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2016 r. (sygn. IPPP2/4512-490/16-2/RR). W sprawie chodziło o Spółkę, która zamierzała wystawić fakturę na rzecz niemieckiego kontrahenta, dokumentującą dostawę wewnątrzwspólnotową. Spółka wystąpiła z wnioskiem do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotu. Kontrahent poprosił jednak, aby faktura została wystawiona na inny adres niż ten podany w VIES, ponieważ adres tam podany to adres domowy, a nie adres prowadzenia działalności.

Spółka wystawiła więc fakturę z dwoma adresami. Kontrahent stwierdził, że ze względu na chęć ochrony adresu prywatnego nie podpisze takiej faktury i zażądał wystawienia dokumentu zawierającego jedynie adres prowadzenia działalności.

Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji z zapytaniem, czy może wystawić fakturę, na której będzie widniał inny adres kontrahenta, niż adres podany w VIES. W odpowiedzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu oraz jego adresu, który został umieszczony w VIES. Dane dotyczące podatnika, znajdujące się na wystawianych na niego fakturach VAT muszą być zgodne z danymi wskazanymi w Systemie Wymiany Informacji Podatkowych.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 57/2017

środa, 24.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 56/2017

piątek, 19.05.2017

Więcej...

Tax Alert nr 55/2017

czwartek, 18.05.2017

Więcej...