Tax Alert nr 164/2016

W dniu 26 lipca 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną (nr IPPP3/4512-340/16-2/KP) dotyczącą możliwości anulowania wystawionych faktur.

Wniosek o interpretację złożyła Spółka, która działa w branży budowlanej. W ramach realizowanych różnego rodzaju projektów, na fakturach Spółki często pojawiają się błędy techniczne. Źle wystawione faktury nie są wysyłane do kontrahentów, a jeśli już do tego dojdzie, są przez nich odsyłane bez ewidencjonowania w rejestrach VAT. W rezultacie, w obu przypadkach Spółka posiada wszystkie egzemplarze faktury.

Wobec powyższego Spółka wystąpiła do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej pytania czy w powyższych sytuacjach ma prawo anulować omyłkowo wystawione faktury, bez potrzeby wystawiania nabywcom faktur korygujących.

W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż Spółka może anulować ww. faktury, dokonując przekreślenia oraz odpowiedniej adnotacji na wszystkich egzemplarzach, tak aby uniemożliwić ich powtórne wykorzystanie.

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 163/2016

piątek, 30.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 162/2016

czwartek, 29.09.2016

Więcej...

Tax Alert nr 161/2016

wtorek, 27.09.2016

Więcej...