Tax Alert nr 87/2017

6 października 2017 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dot. traktowania kontraktów menadżerskich jako samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT (nr PT3.8101.11.2017). W wydanej interpretacji Minister Finansów wyjaśnił, w jaki sposób należy interpretować warunki, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie uznaje się za samodzielną działalność gospodarczą czynności wykonywanych na podstawie umów, które określają:

1) warunki wykonywania tych czynności,

2) wynagrodzenie,

3) odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zdaniem Ministra Finansów w przypadku kontraktów menadżerskich pierwszy z warunków jest co do zasady zawsze spełniony, gdyż istotą tego kontraktu jest wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej danej spółki.

Drugi z warunków zostanie spełniony, jeżeli kontrakt menadżerski będzie przewidywał stałe wynagrodzenie i to stałe wynagrodzenie będzie stanowiło przynajmniej istotną wielkość i/lub część całego wynagrodzenia.

Trzeci z warunków zostanie spełniony jeżeli umowa nie będzie wprost przewidywała odpowiedzialności zarządzającego wobec osób trzecich.

W przypadku łącznego spełnienia wszystkich powyższych warunków, zarządzający nie może być uznany za podatnika VAT i wykonywane przez niego czynności nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

Z treścią interpretacji zapoznać się można pod poniższym linkiem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Interpretacja+ogolna+MRiF+z+dnia+6+pazdziernika+2017+r.pdf?utm_content=bufferd4f58&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Pobierz plik

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00, (email: biuro@itadp.pl).

Tax Alert nr 86/2017

czwartek, 05.10.2017

Więcej...

Tax Alert nr 85/2017

piątek, 29.09.2017

Więcej...

Tax Alert nr 84/2017

czwartek, 28.09.2017

Więcej...